Ditt proffs på högtryckstvättning i Göteborg

Högtryckstvättning är en mycket effektiv och miljövänlig metod vid rengöring och färgborttagning. Vattentryck, flöde och temperatur skiljer sig beroende på vad som ska rengöras och vilken typ av nedsmutsning det rör sig om. Kraftigt nedsmutsade ytor kan innebära att kemikalier behöver användas. Genom regelbundet underhåll och god ytbehandling kan man se till att undvika detta. Det sparar naturligtvis både miljön och ekonomin.

Beroende på objekt arbetar vi med eller utan hetvatten och med ett tryck på mellan 100 och 1200 bar. All personal har erforderlig utbildning i teknik och säkerhet. Oavsett uppdragets omfattning och storlek i Göteborg utförs det på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utan att någonsin tumma på vare sig säkerhet eller slutresultat.

Vi tillhandahåller också ett mobilt reningsverk som används då tvättvattnet behöver samlas upp och renas innan det släpps ut.

Kontakta oss