Vi erbjuder erfaren blästring i Göteborg

Efter en brand, fuktproblem som orsakat korrosion eller nötning av tidens tand finns ofta behov av att få bort exempelvis rost, lös puts eller färg. Då används rengöringsmetoden blästring. Alla fasta material kan i princip rengöras med hjälp av denna.

Vi har erfarenhet av allt från hyresfastigheter till industribyggnader men även utomhuskonstruktioner som exempelvis broar. Med vår omfattande erfarenhet och utrustning kan vi hjälpa dig att hitta den mest optimala och kostnadseffektiva lösningen för dina blästringsbehov i Göteborg.

Sand/Vattenblästring

Metoden bygger på arbete med sand och vatten med högt tryck. Fördelarna med miljövänlig och ekonomisk Sand/Vattenblästring är många.

Isblästring

Blästring med kolsyreis/torris är en revolutionerande rengöringsmetod med pellets av kolsyreis som blästringsmaterial. Metoden är miljövänlig, effektiv och tidsbesparande.

Kontakta oss