Vi utför högtryckstvätt, blästring & målning m.m.

Välkommen till City Industriservice AB

Kontakta oss idag

Ditt proffs på underhållsarbeten

Vi erbjuder professionella, kvalitetssäkrade tjänster inom högtryckstvättning, blästring, målning (fasadmålning, takmålning, industrimålning, rostskyddsmålning, brandskyddsmålning) och sanering (industri) i Göteborg. Våra kunder återfinns bland både företag, fastighetsägare, industrier, föreningar och privatpersoner.


Vår personal är välutbildad, erfaren, kompetent och omdömesgill inom de områden vi verkar. Vi genomför självklart våra uppdrag på ett kvalitativt och miljöanpassat vis.

Om företaget

Med välutbildade medarbetare ger vi en effektiv, kvalitetssäkrad och miljöanpassad service. Vi verkar tillsammans med våra anställda för en säker, trygg arbetsplats och god arbetsmiljö. Vi arbetar med att ständigt förbättra, förnya och miljöanpassa vår verksamhet ännu mer.

Miljö och säkerhet

Vår företagspolicy ger riktlinjer för hur vi ska arbeta med att förbättra miljön, service till kunderna och arbetsmiljön. Företagsledning och anställda samverkar för en god arbetsmiljö. Personalen genomgår regelbundet vidareutbildningar och hälsokontroller.

Våra kunder

Vi arbetar med både företag, organisationer och privatpersoner i Göteborg med omnejd.